Home

Oberta la convocatòria dels Jocs Florals 2018

4 Abril 2018

Companyes i Companys! S’apropa Sant Jordi 🌹, i des del Centre Català volem acompanyar aquest dia tan esperat amb una bona dosi de Jocs Florals 😁 Així doncs, donem per oberta la convocatòria – Es repartiran 5 premis distribuits en les següents categories 🤩:
Premi Novell Prosa: Narració curta (article periodístic, carta , assaig o microrelat) per a estudiants de català que no tinguin el català com a llengua materna.
Premi Novell en Vers: Poesia per a estudiants de català que no tinguin el català com a llengua materna.
Premi Casolà Prosa: Narració curta per a participants que tinguin el català com a llengua materna.
Premi Casolà en Vers: Poesia per a participants que tinguin el català com a llengua materna.
Premi Patufet: un de narració curta, poesia o cal·ligrama per a menors d’11 anys.
Bases de la convocatòria
1. Els treballs s’han d’escriure en llengua catalana i són de tema lliure.
2. Els textos no han d’haver estat publicats abans ni haver participat en altres certàmens.
3. Es podrà participar amb un màxim d’un treball per autor i gènere.
4. Els textos tindran les següents característiques:
* Narració curta: Màxim de dues pàgines DIN A4 escrites per una cara en Arial 12 i marges de 2,5 cm i espai entre línies d’1,5.
* Poesia: Màxim de 80 versos en DINA4 escrits per una cara a espai senzill tipus de lletra Arial 12. *Cal·ligrafia: Màxim de 70 paraules. Es poden enviar els treballs escanejats en format .pdf o .jpeg.
5. Els treballs s’hauran d’enviar a l’adreça electrònica info@ccescocia.cat i hi haurà de constar el premi a què s’opta.
6. Els treballs s’adjuntaran com a annex en format Word (.doc) o PDF (.pdf).
7. Els treballs han de dur títol i anar signats amb el pseudònim de l’autor.

Terminis 📅
El termini de presentació d’originals finalitza el 19 d’abril de 2018 a les 22.00 hores. 🕙
Després de rebre el correu electrònic, el Centre Català d’Escòcia confirmarà la recepció del document i farà arribar el treball als membres del jurat. Els membres del jurat només rebran l’assumpte del correu electrònic i l’annex adjunt. Així es garantirà l’anonimat dels autors.
El nom dels guanyadors es farà públic a l’acte organizat pel Centre Català en motiu de Sant Jordi [Data, Hora i Lloc per concretar]. Les obres es publicaran igualment a la pàgina web del Centre Català. Els participants autoritzen l’exposició al públic de les seves obres.

Molts ànims a tots i totes! 💪🎉 Esperem amb ganes rebre els treballs dels participants d’enguany 🙋‍♀️

 

Dear Friends! Sant Jordi is coming 🌹 and we would like to organise the Floral Literary Contest in Catalan language! 😁 This year, we will grant 5 awards, distributed into the following categories 🤩:

Novell Award Prose: one for a short narrative (journal article, letter, essay or flash fiction) written by non-native Catalan speakers.
Novell Award Verse: Poem written by non-native Catalan speakers.
Home-made Award Prose: one for a short narrative written by native Catalan speakers.
Home-made Award Verse: Poem written by native Catalan speakers.
Patufet Award: one for a short narrative, poem or calligram by children under 11 years old.
Norms of participation
1. Papers must be written in Catalan and the topic is free
2. Texts have not been published before and have not taken part in other competitions.
3. Each participant can submit only one piece of work.
4. The texts will have the following features:
*Short narrative: Maximum of two A4 pages written in Arial 12 and 2.5 cm margins and line spacing of 1, 5.
*Poetry: Maximum of 80 verses written in DINA4 face single space, Arial.
*Calligram: Maximum of 70 words. Works can be scanned and sent as a .pdf or .jpeg.
5. Texts must be sent by e-mail to info@ccescocia.cat and must include the name of the award to which the author wants to apply.
6. The work should be attached as Word (. doc) of PDF (.pdf).
7. The work must have a title and be signed with the pseudonym of the author.

Deadlines and jury 📅
The deadline ends on the 19th of April 2018 at 22:00. 🕙 After receiving the email, the Scotland’s Catalan Centre will confirm the reception of the text and will forward it to the jury. The SCC will ensure the anonymity of the authors. The names of the winners will be announced on the event organized by the Scotland’s Catalan Centre to celebrate Sant Jordi [Date, time and venue to be confirmed]. Works will also be published on the website of the SCC. Participants authorize the public display of their works.

Good luck to everybody! 💪🎉 We are really looking forward to receive all the texts from the participants this year 🙋‍♀️🙋‍♂️

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: